δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ

TEST TRANSLATION: 
δαίμων
DEFINITION: 
روح ، بعل ، رب ، شيطان
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
الدِّين
FREQUENCY RANK: 
482

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81%E1%BC%A1