γένος γένους, τό

TEST TRANSLATION: 
γένος
DEFINITION: 
العائلة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث σ الجذر
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
132

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C