VTRVM

utrum
Uppslagsord
utrum
Definition
huruvida; utrum ... an: det ena eller det andra
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
827
Swedish