VT_1/VT_2/VT_4

ut
Uppslagsord
ut, utī
Definition
att, så att, för att, såsom, så
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
15
Swedish