vox
Uppslagsord
vōx vōcis f.
Definition
röst, tal
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
169
Swedish