voco
Uppslagsord
vocō -āre
Definition
kalla
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
158
Swedish