VNDIQVE

undique
Uppslagsord
undique
Definition
överallt, på alla håll
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
686
Swedish