VNDA

unda
Uppslagsord
unda -ae f.
Definition
våg
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
207
Swedish