VMQVAM

umquam
Uppslagsord
umquam
Definition
någonsin
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
482
Swedish