VLTIMVS

ultimus
Uppslagsord
ultimus -a -um
Definition
ytterst, sist
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Geografi
Frekvens
432
Swedish