VLLVS

ullus
Uppslagsord
ūllus -a -um
Definition
någon, något
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
178
Swedish