VITIVM

vitium
Uppslagsord
vitium -ī n.
Definition
felsteg, last
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
326
Swedish