VINVM

vinum
Uppslagsord
vīnum -ī n.
Definition
vin
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
640
Swedish