VIDEO

video
Uppslagsord
videō vidēre vīdī vīsum
Definition
se
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Syn
Frekvens
31
Swedish