VICTOR

victor
Uppslagsord
victor -ōris m.
Definition
segrare
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
340
Swedish