VESTER

vester
Uppslagsord
vester vestra vestrum
Definition
er
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
282
Swedish