VERTO

verto
Uppslagsord
vertō vertere vertī versum
Definition
vända, kasta över ända
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
288
Swedish