VEL_1/VEL_2

vel
Uppslagsord
vel
Definition
eller; vel ... vel: antingen ... eller
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
141
Swedish