VALIDVS

validus
Uppslagsord
validus -a -um
Definition
kraftig, stark
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
816
Swedish