VAGVS

vagus
Uppslagsord
vagus -a -um
Definition
kringströvande
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Resa
Frekvens
674
Swedish