turbo
Uppslagsord
turbō -āre
Definition
ställa till oreda, förvirra
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
868
Swedish