turba
Uppslagsord
turba -ae f.
Definition
förvirring, trängsel, folkhop
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
323
Swedish