TRIBVNVS

tribunus
Uppslagsord
tribūnus -ī m.
Definition
tribun, föreståndare; titel på olika romerska ämbeten
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
807
Swedish