TOTVS

totus
Uppslagsord
tōtus -a -um
Definition
all, hel
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
78
Swedish