TOT

tot
Uppslagsord
tot
Definition
så många
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
259
Swedish