TENTO

tempto
Uppslagsord
temptō -āre
Definition
försöka
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Skapa/göra
Frekvens
430
Swedish