TENDO

tendo
Uppslagsord
tendō tendere tetendī tentum
Definition
tänja, spänna, styra kosan
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Resa
Frekvens
529
Swedish