TELLVS

tellus
Uppslagsord
tellus tellūris f.
Definition
jord, mark
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
337
Swedish