tardus
Uppslagsord
tardus -a -um
Definition
långsam, trög
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
738
Swedish