TANDEM

tandem
Uppslagsord
tandem
Definition
äntligen, sedan, efteråt
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
427
Swedish