TAMQVAM_1/TAMQVAM_2

tamquam
Uppslagsord
tamquam
Definition
som om, just som
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
363
Swedish