TAMEN

tamen
Uppslagsord
tamen
Definition
icke desto mindre, likväl
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
58
Swedish