TAM

tam
Uppslagsord
tam
Definition
så, så mycket
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
96
Swedish