SVVS/SVVM

suus
Uppslagsord
suus -a -um
Definition
sin, sitt egen
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
27
Swedish