SVPRA_1/SVPRA_2

supra
Uppslagsord
suprā
Definition
över, mer än (averb och prep. + ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
588
Swedish