SVPPLICIVM

supplicium
Uppslagsord
supplicium -ī n.
Definition
försoningsoffer, bot, straff
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
683
Swedish