SVPERVS

superus
Uppslagsord
superus -a -um
Definition
övre, ovanför
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Religion
Frekvens
99
Swedish