supersum
Uppslagsord
supersum -esse -fuī
Definition
vara över, överleva
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
623
Swedish