supero
Uppslagsord
superō -āre
Definition
höja sig, komma över, överträffa
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
668
Swedish