SVPERI

superi
Uppslagsord
superī -ōrum m. pl.
Definition
himmelens gudar
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Religion
Frekvens
714
Swedish