SVPERBVS_2

superbus
Uppslagsord
superbus -a -um
Definition
högt liggande, högfärdig, stolt
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
656
Swedish