SVPER_1/SVPER_2

super
Uppslagsord
super
Definition
över, mer än (averb och prep. + ack)
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
401
Swedish