SVM_1/SVM_2

sum
Uppslagsord
sum esse fuī futūrum
Definition
vara; fut. infin. ofta = fore, impf. konj. ofta = forem
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
2
Swedish