subeo
Uppslagsord
subeō -īre -iī -itum
Definition
gå in under, nalkas, följa efter
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
538
Swedish