SVB

sub
Uppslagsord
sub
Definition
under, nära, just vid (tiden för) (+ abl eller ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
118
Swedish