STVDEO

studeo
Uppslagsord
studeō -ēre -uī
Definition
vara ivrig, bemöda sig om (+ dat)
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Känslor
Frekvens
989
Swedish