STELLA

stella
Uppslagsord
stella -ae f.
Definition
stjärna
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
934
Swedish