SPERO

spero
Uppslagsord
spērō -āre
Definition
hoppas
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Känslor
Frekvens
648
Swedish