specto
Uppslagsord
spectō -āre
Definition
betrakta
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Syn
Frekvens
473
Swedish