SOROR

soror
Uppslagsord
soror -ōris f.
Definition
syster
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Hushållet
Frekvens
497
Swedish